อบจ.พิษณุโลก ส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” จ.ตาก

วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2562
อ่าน 120 ครั้ง

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ระหว่างวันที่ 17-26 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดยในการแข่งขันครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 288 คน โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 7 คน ผู้ควบคุม 4 คน ผู้ฝึกสอน 23 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 20 คน รวมทั้งสิ้น 342 คน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 11 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย ,ฟุตซอล ชาย/หญิง, เซปักตะกร้อ ชาย/หญิง, วอลเลย์บอลในร่ม ชาย/หญิง, วอลเลย์บอลชายหาด ชาย/หญิง, เทเบิลเทนนิส ชาย/หญิง, เปตอง ชาย/หญิง, กรีฑา ชาย/หญิง, หมากรุกไทย ชาย/หญิง, หมากฮอสไทย ชาย/หญิง, และเปตองชู้ติ้ง ชาย/หญิง พร้อมกันนี้ได้กล่าวให้โอวาทนักกีฬาทุกคนแข่งขันอย่างเต็มความสามารถเพื่อนำเหรียญรางวัลและชื่อเสียงมาสู่จังหวัดพิษณุโลกต่อไป.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562

อัลบั้มรูป

View the embedded image gallery online at:
http://www.ppao.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/item/8171-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%97-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-37-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2562-%E2%80%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%94-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E2%80%9D-%E0%B8%88-%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81.html#sigProGalleriac94c7e8a28