เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

วันพุธ, 05 สิงหาคม 2563
อ่าน 117 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 18 สิงหาคม 2563