เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

วันพุธ, 05 สิงหาคม 2563
อ่าน 121 ครั้ง