รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

วันพุธ, 19 สิงหาคม 2563
อ่าน 410 ครั้ง