ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ (จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)

วันจันทร์, 06 มิถุนายน 2565
อ่าน 49 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 08 มิถุนายน 2565