ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

วันจันทร์, 06 มิถุนายน 2565
อ่าน 45 ครั้ง