ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน

วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2565
อ่าน 26 ครั้ง