รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อการบรรจุแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (มวยสากล)

วันพุธ, 06 กรกฎาคม 2565
อ่าน 108 ครั้ง