ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดี, 07 กรกฎาคม 2565
อ่าน 131 ครั้ง