ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ผลการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ในการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์, 18 กรกฎาคม 2565
อ่าน 61 ครั้ง