ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ (จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล)

วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2565
อ่าน 66 ครั้ง