ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

วันพุธ, 27 กรกฎาคม 2565
อ่าน 63 ครั้ง