ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2565
อ่าน 64 ครั้ง