การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ โดยการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันพฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2565
อ่าน 65 ครั้ง