ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การเก็บภาษีบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2555