ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

วันอังคาร, 03 กรกฎาคม 2561
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย 

ล่าสุดจาก อภิวัฒน์ มโนน้อม