อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2562 เฉลิมพระเกียรติ 64 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันอังคาร, 02 เมษายน 2562
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย 
วันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 เฉลิมพระเกียรติ 64 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 โดยมี นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก และสภาวัฒนธรรมอำเภอทั้ง 9 อำเภอ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การรำถวายพระพร การแสดงดนตรีไทยโดยชมรมผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรให้กับปราชญ์แห่งศิลป์บนแผ่นดินเมืองสองแคว ซึ่งเป็นผู้มีผลงานด้านอนุรักษ์มรดกไทย จำนวน 9 ราย นอกจากนี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกยังได้จัดโครงการเปิดโลกการอ่านสืบสานวัฒนธรรมไทยและนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ การสาธิตการทำอาหารไทย และขนมไทย สำหรับวันอนุรักษ์มรดกไทย ถือว่าเป็นวันของประชาชนชาวไทยซึ่งจะต้องตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงบำเพ็ญพระราชณียกิจและพระจริยวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่าง ๆ คือ พระพุทธศาสนา ภาษาไทยและวรรณกรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี งานช่างสถาปัตยกรรมและดนตรีไทย สมควรที่ประชาชนชาวไทยการน้อมเกล้าเทิดพระเกียรติพระองค์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นทุกเรื่อง โดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นวัฒนธรรมของประชาชนควรให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานวัฒนธรรมให้มากขึ้น สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินงานในทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและชุมชน โดยประชาชนและทำเพื่อประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ และได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายวัฒนธรรม จำนวน 102 แห่ง มาร่วมกันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามราชกุมารี ในครั้งนี้.

ล่าสุดจาก มาโนช บุญยัง