อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขัน “กีฬาบ้านแยง สัมพันธ์ รู้รัก สามัคคี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 33”

วันพุธ, 22 มกราคม 2563
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย 
วันที่ 22 มกราคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาบ้านแยงสัมพันธ์ รู้รักสามัคคี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 33” ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563 ณ ศูนย์กีฬากลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยเทศบาลตำบลบ้านแยง มี นายชูชีพ แก้วคุ้ม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแยงได้เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดและเชื่อมความรัก ความสามัคคีระหว่างประชาชนของชาวตำบลบ้านแยง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการเล่นกีฬา และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนที่สนใจการเล่นกีฬาได้พัฒนาตนสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและส่งเสริมน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ประพฤติตนห่างไกลยาเสพติด โดยจัดการแข่งขันกีฬาสากล 4 ประเภท ได้แก่ 1.ฟุตบอล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล (ชาย) 11 คน ประชาชนทั่วไป, ฟุตบอล (ชาย) อายุ 35 ปีขึ้นไป ประชาชนทั่วไป ,ฟุตบอลหญิง 7 คน อายุ 25 ปีขึ้นไป (แม่บ้าน) 2. วอลเลย์บอล (หญิง) ประชาชนทั่วไป 3.เซปักตะกร้อ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ เซปกตะกร้อ (ชาย) ประชาชนทั่วไป, เซปักตะกร้อ (หญิง) ประชาชนทั่วไป 4.เปตอง (ทีมผสม).

ล่าสุดจาก มาโนช บุญยัง