ที่อยู่ (Address): เลขที่ 206 หมู่ 4 ถ.พิษณุโลก - วังทอง ต.สมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ (Tel): 0 5598 7718 - 20
แฟกซ์ (Fax): 0 5524 5546
เว็บไซต์ (Web site): http://www.ppao.go.th
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.