เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก