ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถปูถนนพร้อมซ่อมบำรุงอเนกประสงค์ (635/3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถปูถนนพร้อมซ่อมบำรุงอเนกประสงค์ (635/3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 7/2565
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 11 พฤษภาคม 2565 - 6 มิถุนายน 2565
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.-บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 7 มิถุนายน 2565
  • ราคากลาง: 30,000,000.- บาท
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 11 พฤษภาคม 2565