ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 หลัง(บ้านเลขที่ 115/15,115/23,115/26) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)