อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบบ้านพระทำเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 21 ปารมีทานครูบาบุญล้อม หน่อแก้วโพธิญาณ ให้ผู้ยากไร้ใน ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง

วันอังคาร, 10 พฤษภาคม 2565
อ่าน 14 ครั้ง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ร่วมพิธีมอบบ้านพระทำเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 21 ปารมีทานครูบาบุญล้อม หน่อแก้วโพธิญาณ สวนพระพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ ให้แก่ นางสุดใจ วระสิทธิ์ บ้านเลขที่ 10/21 หมู่ที่ 5 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วย นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายบุญเหลือ บารมี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก นายไสว เจริญศรี นายอำเภอเนินมะปราง และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นร่วมพิธี.