อบจ.พิษณุโลก ช่วยขุดลอกคลองระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ 3 ตำบล ในเขต อ.เมืองพิษณุโลก

วันพุธ, 11 พฤษภาคม 2565
อ่าน 18 ครั้ง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายชิตพล มั่นปาน นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินงานขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณเลียบทางรถไฟ ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่บริเวณหลังสถานธรรม หมู่ที่ 2 บ้านตูม ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยการประสานของ นายจรวย ดีแล้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับ นายจรัญ แก้วทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก และนายละมัย น้อยบัว กำนันตำบลปากโทก ภายหลังได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ช่วยดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ไม่มีเครื่องจักรกลที่ใช้ในการดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยคลองระบายน้ำที่ดำเนินการขุดลอกในวันนี้มีความกว้าง 2 เมตร ความยาว 1,175 เมตร เพื่อเชื่อมต่อกับคลองระบายน้ำในพื้นที่ตำบลหัวรอ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยระบายน้ำในช่วงฤดูฝนที่ไหลบ่ามาจากพื้นที่ตำบลมะขามสูง ก่อนจะไหลมารวมที่คลองบ้านตูม ตำบลปากโทก และไหลต่อลงไปยังพื้นที่ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันน้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ อีกด้วย.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2565