อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา "พิษณุโลกเมืองสะอาด" (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายภัทร ใจเอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโล

วันพุธ, 11 พฤษภาคม 2565
อ่าน 20 ครั้ง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายภัทร ใจเอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา "พิษณุโลกเมืองสะอาด" (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ณ บริเวณรั้วด้านนอกสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ฝั่งทิศตะวันออก) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองช่วยกันทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า และเก็บกวาดขยะมูลฝอยโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม.