กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (1)

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดแข่งขันกีฬาตำบลบ้านกร่าง ประจำปี 2562

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดแข่งขันกีฬาตำบลบ้านกร่าง ประจำปี 2562

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านกร่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นตำบลบ้านกร่าง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา สร้างสัมพันธไมตรีและสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนตำบลบ้านกร่าง ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ กีฬาฟุตบอลประชาชนทั่วไปชาย (ไม่จำกัดอายุ), กีฬาวอลเลย์บอลประชาชนทั่วไปหญิง (ไม่จำกัดอายุ) , กีฬาเซปักตะกร้อประชาชนทั่วไปชาย (ไม่จำกัดอายุ) และกีฬาเปตองทีมคู่ผสม (ไม่กำจัดอายุและเพศ).