กองกิจการสภา

กองกิจการสภา (1)

อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมถนนชำรุดเพื่อให้ประชาชนในอำเภอพรหมพิราม ใช้สัญจรสะดวกเพิ่มมากขึ้น

อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมถนนชำรุดเพื่อให้ประชาชนในอำเภอพรหมพิราม ใช้สัญจรสะดวกเพิ่มมากขึ้น

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายศิริโภชน์ ธเนศราภา และนายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอพรหมพิราม ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนจราจร หมู่ที่ 12 บ้านกาญจนา ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ภายหลังทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดังกล่าว ซึ่งเป็นถนนลาดยางแบบผิวเรียบ กว้าง 6 เมตร ยาวกว่า 2 กิโลเมตร หลังพบว่าใช้งานมานานเป็นเวลากว่า 10 ปี จนเกิดชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความลำบากและอาจเกิดอันตรายได้ โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนในส่วนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้สัญจรสะดวกสบายและปลอดภัยต่อไป.