ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

กระทู้: ถนนสายที่ 2 บ้านคลองกะล่อน เชื่อมต่อ บ้านท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก

ถนนสายที่ 2 บ้านคลองกะล่อน เชื่อมต่อ บ้านท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก 24 พ.ย. 2016 08:55 #117

  • รูปประจำตัวของ ศิริพร  พ้วศรี
  • ศิริพร พ้วศรี
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ข้าพเจ้าขอสอบถามว่าถนนสายที่ 2 บ้านคลองกะล่อน เชื่อมต่อ บ้านท่าตาล อ. บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ในปีงบประมาณ 2557 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการสร้างถนนคอนกรีตความยาวประมาณ 450 เมตร ในปีงบประมาณ 2559 ได้เจียดงบประมาณมาสร้างถนนให้กับชาวบ้านแม่เทียบหมู่ที่ 1 เป็นระยะทางอีก 320 เมตร
ซึ่งรวมเวลาในการรอถนนนี่ถึง 4 ปี นับว่าถนนสายนี้จะเป็นถนนที่ใช้เวลาในการสร้างยาวนานที่สุดกว่าจะสร้างได้ความยาวตลอดสาย ข้าพเจ้าและชาวบ้านขอวิงวอนขอความเห็นใจจากท่านผู้มีอำนาจได้ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านตาดำๆให้ได้ใช้ถนนคอนกรีตตลอดสายด้วยเทอญ