ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

ตอบกลับ: สอบถามเรื่องโครงการสร้างถนนในหมู่ที่ 1 บ้านแม่เทียบ ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

ชื่อ
ชื่อกระทู้
Boardcode
ข้อความ
ขยายขนาดกล่อง /  ลดขนาดกล่อง

รายการย้อนหลังของกระทู้: สอบถามเรื่องโครงการสร้างถนนในหมู่ที่ 1 บ้านแม่เทียบ ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

แสดงรายการย้อนหลังสูงสุด 6 โพสต์ - (ล่าสุด)
29 ก.ย. 2016 04:29 #83

siripon

รูปประจำตัวของ

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ข้าพเจ้าขอสอบถามท่านนายกเรื่องถนนสายหลักในหมู่บ้านแม่เทียบหมู่ที่ 1 เป็นถนนสายเชื่อมระหว่างบ้านแม่เทียบ ต.บางกระทุ่ม กับ ตำบลท่าตาล อ. บางกระทุ่ม ซึ่งถนนสายนี้เป็นถนนดินลูกรังระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ในปีงบประมาณ 2548 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มีโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง งบประมาณ 1,998,000 บาท ระยะเวลารับประกัน
กุมภาพันธ์ 2549 - กุมภาพันธ์ 2551 หลังจากนั้นในปีงบประมาณ 2557 ได้มีโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายที่ 2 บ้านคลองกะล่อน อ.บางกระทุ่ม เชี่อมต่อ ตำบลท่าตาล อ. บางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณูโลก ( ถนนเส้นนี้เป็นเส้นเดียวกับถนนดินลูกรังที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งผ่านหมู่ 1 บ้านแม่เทียบ ตรงบ้านนายรอด ) งบประมาณ 1,797,500 บาท ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนที่มีความกว้างรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรและรถยนต์สามารถหลบหลีกสวนทางกันได้นับว่าถนนคอนกรีตเส้นนี้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของคนในหมู่บ้านและพี้นที่ใกล้เคียงเป็นเส้นทางที่มีระยะทางใกล้ที่สุดในการเดินทางไปสู่ อำเภอบางกระทุ่ม ถ้าท่านได้ตรวจสอบข้อมูลท่านจะทราบว่าถนนที่สร้างในหมู่บ้านแม่เทียบ หมู่ที่ 1 นี้ ถนนคอนกรีตทุกเส้นรถยนต์ขับสวนกันแทบไม่ได้ แม้แต่ถนนคอนกรีตที่เพิ่งสร้างในหมู่บ้านนี้ ก็มีความกว้างประมาณ 3 - 4 เมตรยาว ไม่ถึง 1 กม. ชาวบ้านในหมู่ 1 บ้านแม่เทียบทุกคนมีความหวังว่าถนนคสล.ที่สร้างมาได้เพียง 1 กิโลเมตร(ตั้งแต่ปีงบประมาณ2557 )จะได้รับความเห็นใจถึงความทุกข์ของชาวบ้านได้มีโครงการงบประมาณมาสร้างถนนเส้นนี้.ให้สำเร็จไม่เป็นถนนขาดด้วนแบบทุกวันนี้ และถนนสายหลักเส้นนี้เป็นถนนดินที่ชาวบ้านใช้มาหลายชั่วอายุคนแล้วเกิดก่อนถนนเส้นอื่นๆ ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมาณ.ที่นี้ด้วย จากชาวบ้านหมู่ 1 บ้านแม่เทียบ