อบจ.พิษณุโลก ช่วยขุดลอกวัชพืชแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตรให้ประชาชนในพื้นที่ ต.โคกสลุด -ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม พื้นที่กว่า 2,000 ไร่

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลองหนองหญ้าตบ หมู่ที่ 1 บ้านย่านยาว ตำบลโคก สลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยในการนี้ นายศรายุทธ คชพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางกระทุ่ม ลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ตามคำร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด เนื่องจากพบว่าคลองดังกล่าวมีผักตบชวาและวัชพืชขึ้นกีดขวางทางน้ำอยู่จำนวนมาก หากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ำลดลง และเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูน้ำไหลหลากไม่สามารถระบายน้ำได้ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตรสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ช่วยดำเนินการขุดลอกวัชพืชภายในคลองหนองหญ้าตบ ความกว้าง 20 เมตร ยาว 1,580 เมตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร และกักเก็บน้ำไว้ให้เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 1,4 ตำบลโคกสลุด และหมู่ที่ 5 ตำบลสนามคลี กว่า 2,000 ไร่ รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำไว้ให้ประชาชนได้หาเลี้ยงครอบครัวอีกด้วย พร้อมกันนี้ได้ตรวจสอบถนนเลียบคลองหนองหญ้าตบเพื่อเตรียมดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ความยาว 1,000 เมตร กว้าง 6 เมตร เพื่อบรรเทาเความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกปลอดภัยมากขึ้น.