องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ที่อยู่ : เลขที่ 206 หมู่ 4 ถนน พิษณุโลก – วังทอง ตำบลสมอแข
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0 5598 7718 – 20
โทรสาร : 0 5598 7718 – 20 ต่อ 400
อีเมล์  : ppao@ppao.go.th, saraban@ppao.go.th
พิกัด GPS : 16.81761669592324, 100.34146254907357

อีเมล์ (email)

เบอร์โทรศัพท์ (phone number)

ชื่อ (FIRST NAME)

นามสกุล (LAST NAME)

ที่อยู่ (address)

ข้อความ (MESSAGE)