About องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

This author has not yet filled in any details.
So far องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก has created 199 blog entries.

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรอบการประสานโครงการพัฒนา และหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องขอประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา (ครั้งที่ 3) (ร.ร.กีฬาฯ) จำนวน 58 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

Go to Top