ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่6 บ้านวังตาด ถึง หมู่ที่8 บ้านห้วยไผ่ ต.วังนกแอ่น เชื่อมต่อ หมู่ที่8 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.พิษณุโลก|เพิ่มเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2022|