ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คลส. สาย หมู่ที่ 6 บ้านปากพิงตะวันตก ต.งิ้วงาม อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.พิษณุโลก|เพิ่มเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2022|