ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คลส. หมู่ที่ 3 บ้านวงฆ้อง ต.วงฆ้อง เชื่อมต่อ ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก (661/56) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.พิษณุโลก|เพิ่มเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2022|