ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงการค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียนกีฬาฯ)