• อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันสถาปนากองพลทหารราบที่ 4 ครบรอบปีที่ 81

  2 ธันวาคม 2022

 • อบจ.พิษณุโลก ส่งมอบกายอุปกรณ์ “โครงการศูนย์ซ่อมบำรุง ดัดแปลง และจัดทำเฉพาะกายอุปกรณ์ และอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2565”

  2 ธันวาคม 2022

 • อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day พระราชวังจันทน์ เพื่อเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันปั่นจักรยานนานาชาติ “เลอแทปพิษณุโลก บาย ตูร์ เดอ ฟร็องซ์”

  30 พฤศจิกายน 2022

 • นายก อบจ.พิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้าสำนักปลัดฯ ได้รับตำแหน่งใหม่เป็น รองปลัด อบจ.พิจิตร

  30 พฤศจิกายน 2022

 • นายก อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุยกับชมรมผู้สูงอายุศรีสุคต

  30 พฤศจิกายน 2022

 • โครงการหลักสูตรระยะสั้นห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

  30 พฤศจิกายน 2022

 • อบจ.พิษณุโลก ติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมถนนสายบ้านหลังเขา-บ้านน้ำดั้น ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย

  30 พฤศจิกายน 2022

 • อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวโครงการ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23 พ.ศ.2565” ให้ชาว ต.วังพิกุล อ.วังทอง

  28 พฤศจิกายน 2022

 • อบจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานสากลรองรับการจัดการแข่งขันในระดับต่าง ๆ

  25 พฤศจิกายน 2022

 • อบจ.พิษณุโลก ช่วยขุดลอกวัชพืชแก้ปัญหาการระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

  25 พฤศจิกายน 2022

 • อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบรถรักษ์สุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่ รพ.สต.ในพื้นที่กำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ประจำปี 2565 ของบริษัท ปตท.สผ.

  24 พฤศจิกายน 2022

 • อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY)” ที่พระราชวังจันทน์

  23 พฤศจิกายน 2022