ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) จำนวน 28 โครงการ