ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านคลองคูณ ต.อรัญญิก เชื่อมต่อ ต.บึงพระ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.พิษณุโลก|เพิ่มเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2022|