ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คลส. สายบ้านคุยยาง – หนองมะปราง หมู่ที่ 13 บ้านคุยยาง ต.ปลักแรด เชื่อมต่อ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.พิษณุโลก|เพิ่มเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2022|