1. 0
  1. 0
  2. 1
  3. 2
« »

ประกาศข่าว

ประกาศข่าว

 

PPAO CHANNEL

picboss3

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์

111116

มุมกฎหมายน่ารู้ โดย ธีรเดช นรัตถรักษา นิติกร 8 วช. ประธานชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

personal7

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โทร.0-5522-3718-20 ต่อ 306 หรือ 081-5328060 และ 089-6440041

คู่มือประชาชน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ด้วยโปรแกรม Online E-learning โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์

banner3 ppao

13 ฟอนท์ มาตรฐานราชการไทย ดาวน์โหลดฟรี

โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม

โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม

Link กระทรวง
 
You are visitor number
Counter Start On 20/09/2548
Hide Main content block

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ประมูลฯ

  1. ข่าวทั้งหมด