1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
« »

ประกาศข่าว

 

PPAO CHANNEL

โครงการประกวดนวัฒกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561

picboss3

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

แบบฟอร์มการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

แบบขออนุญาตใช้ ศาลาประชาคม

มุมกฎหมายน่ารู้ โดย ธีรเดช นรัตถรักษา นิติกร 8 วช. ประธานชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

personal7

คู่มือองค์ความรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โทร.0-5522-3718-20 ต่อ 306 หรือ 081-5328060 และ 089-6440041

คู่มือประชาชน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ด้วยโปรแกรม Online E-learning โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์

banner3 ppao

ppaobm 

Hide Main content block

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ประมูลฯ

  1. ข่าวทั้งหมด